Arbeidsmarkt 2040: HR van de toekomst

Midden september volgde ik de presentatie van Wim Davidse “Arbeidsmarkt 2040 Inspiratiesessie rond de HR van de toekomst” door Wim Davidse, een Nederlandse arbeidsmarkt specialistEen talk die bulkte van de evidence based argumenten. Een weetje uit het statistieken van de International Federation of Robotics in België hebben we nu 170 robots per 10.000 werknemers. In Azië gaat dit boven de 400 à 500.
Dat de arbeidsmarkt  serieus in verandering is (vergrijzing, schaarste, meer flexjobs) voelen we al lang. Wim Davidse bundelde alles in 4 golven en 4 gevolgen:
4 golven:
  1. Technologie: We zien meer en meer naar individualisering, data, VR, robots, IoT.
  2. Globalisering: Er is een evolutie naar alsmaar grotere megasteden met een groei vooral buiten EU. In Europa ziet Mr. Davidse de bevolking  krimpen terwijl hij vooral Azië meer impact gaat krijgen op de handel.  Hij ziet ook een duidelijke verschuiving van productiebedrijven naar marketing, UX, R&D en concept bedrijven in EU. Bedrijfsmodellen schuiven op richting netwerken. Die netwerkorganisaties worden de winnaars van de toekomst. Hier zitten we dus met de Mandelbrot groep boven op deze golf.
  3. Geopolitiek: Mensen in EU hebben het gevoel dat ze achteruit gaan ten opzichte van vorige generaties. Vandaar de keuzes voor Trump en Brexit.
  4. Evolutie van de mens: We zien trends zoals co-individualisering, alles on-demand, minder en minder geduld,  sharing economie (wat een druk creëert  op productbedrijven) en co-creatie. De medewerker heeft in deze nieuwe omgeving meer en meer de wens naar hybride werken: parallel alles naast elkaar doen (werk, bijberoep, vrijwilligerswerk,…). Deze andere levensstijl zorgt voor een andere psychologische binding met de werkgever en een streven naar evenwicht in plezier/werk ipv privé/werk. Met “mensgerichtheid” hoog op de waardenlijst bij Mandelbrot, kiezen we resoluut voor een future proof samenwerking met zowel klanten, medewerkers, partners, zusterbedrijven,…
4 gevolgen:
  1. Nieuwe tools: Er ontstaan zeer veel nieuwe HR tools die in elke stap van de lifecycle van de werknemer kunnen ondersteunen. CBInsights toont hier een mooi overzicht. Sommige bedrijven kiezen voor 5 apps uit de lijst van Work-bench.com om hun HR maximaal te automatiseren.
  2. Nieuwe jobs: De jobs die verdwijnen zitten voornamelijk in administratie en office en de meer  routinematige, manuele jobs. De winnaars worden de jobs in IT, business en financial expertise, technische en sales jobs, persoonlijke dienstverlening, zorg. Sectoren die gaan boomen, en dat zien we al vandaag, de zorg en kennisintensieve dienstverlening. Lees eens de case van IBM Watson die de job van junior advocaat overbodig maakt. De winnaars zitten in het kamp van “empoweraars,” of coaches van de consument. Met de Mandelbrot focus zitten we recht op de snijlijn tussen IT, business en marketing.
  3. Fluïde ondernemen: Wat we gaan zien zijn een soort “pop-up” werkgevers die gaan werken met tijdelijke medewerkers. Zie de evolutie bij de Ubers. Maar bekijk ook eens dit Nederlandse voorbeeld: Battle of Concepts. Je kan er als werkgever een vraag stellen en conceptbedenkers kunnen er hun ideeën doorsturen. De winnaar wordt betaald. Er zijn ontwikkelaars die hier al hun volledig inkomen uithalen. Het concept fluïde ondernemen integreren we bij Mandebrot al zoveel mogelijk in de organisatiestructuur door vlotte in- en uitstapmogelijkheden te voorzien en samenwerking te zien in een netwerk waar je als mens op het een moment sollicitant, maar op andere momenten collega, freelancer, partner, klant,… bent.
  4. Aantrekkelijk werkgeverschap wordt zeer belangrijk. Dat moest je ons niet meer vertellen. Rekrutering is niet meer zoals 20 jaar geleden. Als je als bedrijf wilt groeien dan moet je tegenwoordig proactief, continu en structureel mensen zoeken. Bij Mandelbrot rekruteert iedereen net zoals iedereen commerciële contacten bouwt. Netwerken zit in ons DNA.
Mijn conclusie over de avond: Weinig nieuws maar die feitengegevens maakten het wel extra tastbaar. We zitten met Mandelbrot HR gewijs dus op het goeie spoor. Maar we hebben ook nog werk aan de winkel. Zin om mee aan de kar te trekken?